Ông chủ bia Boston: 'Trở nên giàu có là chiếc bẫy lớn nhất của cuộc đời'

“Vấn đề là nằm ở bạn thích gì hơn, hạnh phúc hay giàu có? Tôi nói rằng hãy làm gì mà sẽ khiến bạn hạ...